Bevestiging sollicitatie

Wij hebben je gegevens voor de sollicatie naar de functie Voorzitter van de rekenkamer ontvangen en nemen deze in behandeling. Wij houden je op de hoogte van verdere stappen in het sollicitatieproces. Je ontvangt deze bevestiging nogmaals via de mail.

Leeuwarden is een ambitieuze gemeente. Daar hoort een constructieve, vernieuwende en transparante rekenkamer bij.

Gemeente Leeuwarden heeft sinds september 2005 een eigen onafhankelijke rekenkamer, die relevant wil zijn voor de gemeenteraad bij zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak én voor de inwoners van de gemeente. De rekenkamer doet zelf onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen. Waar nodig wordt het onderzoek uitbesteed aan een externe partij. Centraal in de onderzoeken staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en passendheid van het gevoerde beleid en de verantwoording daarover.

De rekenkamer bestaat uit twee leden en een voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Zij beschikt over een toereikend eigen budget voor het (laten) uitvoeren van onderzoek. Wegens vertrek van de voorzitter is de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Als voorzitter van de rekenkamer geef je resultaatgericht leiding aan de vergaderingen. Je houdt je bezig met het opzetten en uitvoeren van onderzoek en het rapporteren daarover. Je gaat onderzoeksrapporten presenteren aan de raad en onderhoudt contact met de raad, de griffie, het college van B&W, de ambtelijke organisatie en de pers. Je bewaakt de uitvoering van de onderzoeksopzet en werkwijze, en bevordert een zorgvuldige besluitvorming. Daarnaast zet je in op het doorontwikkelen van de rekenkamer. Verder geef je richting aan het jaarplan en jaarverslag van de rekenkamer. Meer informatie over de Rekenkamer is te vinden op www.leeuwarden.nl/politiek-en-bestuur.

Wie ben jij

De rekenkamer zoekt een nieuwe voorzitter die ervaring heeft met gemeentelijke organisaties, kennis heeft van een of meer gemeentelijke beleidsterreinen en het werk van rekenkamers. Je bent bereid te investeren in de samenwerking met de Leeuwarder gemeenteraad, de inwoners en relevante maatschappelijke partijen.

Daarnaast voldoe je aan het volgende profiel:
  • Afgeronde, relevante academische opleiding;
  • Onafhankelijke instelling;
  • Aantoonbare ervaring met het schrijven van bestuurlijke nota’s;
  • Aantoonbare ervaring met het schrijven van onderzoeksrapporten;
  • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van (complexe) onderzoeken (bij voorkeur rekenkameronderzoek);
  • Politiek strategisch inzicht;
  • Samenwerker, integer, resultaatgericht en een verbinder.

Waar ga je werken

Leeuwarden is een dynamische gemeente met ruim 128.000 inwoners. Een bruisende stad en de economische motor van Friesland. Deze kennisstad met ruim 89.000 inwoners is de tweede hoofdstad van Noord-Nederland. Leeuwarden is provinciehoofdstad met een prachtig historisch centrum, verrassende winkels en horeca, een goed cultureel aanbod en de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. Maar gemeente Leeuwarden is meer dan de stad. De gemeenten heeft daarnaast verschillende dorpen met allen een eigen karakter en een bloeiend verenigingsleven.

Wat bieden wij

De benoeming is voor een periode van zes jaar.

Als voorzitter van de rekenkamer ontvangt je een vaste maandelijkse vergoeding van €1155,- voor de reguliere werkzaamheden en in aanvulling daarop een vergoeding voor de onderzoeksuren van € 80,- per uur. De leden van de rekenkamer verdelen de werkzaamheden in goed overleg. Je inzet als voorzitter wordt geschat op gemiddeld 4 uur per week.

Contact

Interesse maar geen CV? Voor een eerste reactie is een CV en/of motivatie niet verplicht, stuur een berichtje met je naam en contactgegevens naar Karin Vink op 06 1520 1633.

Je kunt jouw sollicitatie richten aan dhr. G. Luik, voorzitter van de auditcommissie. Geschikte sollicitanten worden in de derde week van augustus uitgenodigd voor een gesprek. De eerste gespreksronde staat gepland op woensdag 4 september op de namiddag en begin van de avond.

Voor meer informatie over de vacature kunt je contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer, mw. R.A. Duijtshoff (058 – 751 2630) of email: rekenkamer@leeuwarden.nl.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je contact opnemen met Karin Vink van het team werving en selectie van de gemeente Leeuwarden, telefoonnummer 06 1520 1633 (ook via WhatsApp bereikbaar). De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten. Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Leeuwarden is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Toekomstige
collega's