Middelsee

Aan de zuidwestkant van Leeuwarden verrijst een nieuw stuk stad: Middelsee. Maar liefst 3.200 wooneenheden worden hier de komende jaren opgeleverd.

Projectleider van de gemeente Sjouke Osinga vertelt met nuchtere passie: “Het wordt echt een bruisend stuk stad waar mensen graag wonen, maar ook vertoeven; leven.” Zo is er in het project een belangrijke rol voor horeca, middenstand, onderwijs, sportfaciliteiten, het Fries landbouwmuseum zit er en waarschijnlijk straks ook station Werpsterhoek.

“Nu is er zowat alleen nog maar weiland, dus je moet over alles heel goed nadenken. Dat maakt het mega-complex, maar ook weer heel gaaf.”

Ruimte om het project richting te geven
Vanwege de omvang heeft het project twee projectleiders. “Ik ben vorig jaar begonnen als projectleider naast een ervaren projectleider. Maar door omstandigheden stond ik er na 2 maanden alleen voor. Dat was best spannend, maar gaf mij ook de kans en ruimte om mezelf te laten zien. En om het project richting te geven op een manier waarvan ik dacht: ik moet het zo doen. Dat is de romantische versie. Natuurlijk ging het ook met horten en stoten en waren er mensen die op de achtergrond bijstuurden. In die eerste 2 maanden had ik al wel een planning gemaakt. Daarin was het doel dat de eerste grond eind 2020 bouwrijp zou worden opgeleverd. En die planning halen we. Daar ben ik wel trots op, want ja, straks gaat daar wel de eerste paal de grond in van iemand zijn nieuwe thuis.”

Er speelt heel wat
Inmiddels staat Sjouke er niet meer alleen voor. “Diane Prins is in fase 1 mijn duo-projectleider en ik sluit in fase 2 bij haar aan.” In fase 1 wordt het overkoepelende stedenbouwkundig plan uitgewerkt in onder andere een bestemmingsplan en een definitief ontwerp. Vervolgens kan de ontwikkelaar aan de slag om, nog steeds in fase 1, de eerste 750 woningen op te leveren “Maar in de eerste fase moeten we ook het water, de Middelseefeart door het gebied heen krijgen, vanuit De Zuidlanden naar het Van Harinxmakanaal. En de doorgaande weg, de Redbadwei, die door Middelsee komt, leggen we ook aan in deze fase. Er speelt dus heel wat. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de vraag: hoe gaan we om met elektriciteit? We willen duurzaam en op een andere manier met energie omgaan. Er komt geen gasaansluiting, dus dat betekent dat de stroomvoorziening op orde moet zijn.”

Meewerken aan het mooier maken van de stad
Het woningaanbod in de nieuwe wijk wordt enorm divers. Al benadrukt Sjouke dat de plannen nog niet allemaal officieel zijn vastgelegd, ze spreken tot de verbeelding. Van robuuste pakhuisachtige woningen in het deel ‘havenstad’ tot een ‘waterstad’ die doet denken aan Friese binnensteden met dichtere bebouwing en doorkijkjes. Er komen starterswoningen en appartementen, maar waarschijnlijk ook vrijstaande woningen aan de Staande Mastroute in het hogere prijssegment. Daarnaast wordt ook ingezet op een welstandsvrije zone waar bewoners zelf en met elkaar bepalen hoe het eruit komt te zien. Het duurt allemaal nog even, maar Sjouke ziet het al wel voor zich:

“Je hebt een plan, en dan is het wel gaaf als het dan zo lukt. En dan bedoel ik niet dat die wegen er liggen en zo, maar als ik over een paar jaar dat gebied binnenkom en ik zie mensen die er graag wonen, die daar lekker met hun bootje doorheen varen, op een terrasje zitten en er gelukkig zijn. Dat vind ik mooi, dat ik op zo’n manier mag meewerken aan het mooier maken van de stad.”