Nieuw Cambuur-stadion

De bouw van een nieuw Cambuur-stadion heeft lange tijd op het verlanglijstje van de voetbalclub gestaan. Voordat het oorspronkelijke idee van een nieuw stadion is omgezet in de daadwerkelijke bouw(start) van dat stadion heeft er heel wat water door de Potmarge moeten stromen, maar het eindresultaat is daar. “Nu de bouw is begonnen, weten we tenminste ook zeker dat het karwei wordt afgemaakt. Er is definitief geen weg terug meer”, aldus Ynze Haitsma, die samen met Rianne Glerum-van Houten de  projectleiding voert.

Wie verwacht dat de gemeente door de jaren heen onnoemlijk veel mensen heeft ingezet op project Cambuurstadion komt bedrogen uit. “Ik schat dat een kleine twintig collega’s er continu intensief bij betrokken zijn geweest. Dan heb je het met name over de afdelingen verkeer, civiele techniek, stedenbouw, communicatie, juridisch en concern/control. Relatief weinig mensen, maar die hebben er dan wel heel veel tijd ingestoken. Het is een vooral een vaste en hechte  groep gebleken. Dat de wethouderspet door drie verschillende personen is gedragen, is daar dan weer een uitzondering op. Maar zo gaat dat soms.”

Rustig

Plannen voor een nieuw voetbalstadion voor Cambuur dateren van 2010. Van de gemeente werd door de toenmalige initiatiefnemers slechts medewerking gevraagd op planologisch gebied en verder niets. “We konden in feite dus rustig afwachten wat er precies van ons werd verwacht. Pas in 2017 zijn we als gemeente echt los gegaan, nadat de gemeenteraad had besloten dat het nieuwe stadion bij het WTC kon worden gerealiseerd.” Vanaf dat moment is er vier jaar lang continu onderhandeld om met name het financiële plaatje rond te krijgen.

Ynze Haitsma: ‘Het bouwen van een voetbalstadion is per definitie onrendabel.

Tevreden

“Vergeet in dat verband ook niet dat het bouwen van een voetbalstadion per definitie een onrendabele zaak is, omdat het stadion zelf te weinig wordt benut. De huurinkomsten die je kunt vragen, zijn nooit genoeg om de lasten te kunnen dragen. Dus moet het extra benodigde geld met name uit de gebiedsontwikkeling komen. Dan heb je het over de komst van de Friese Poort, twee supermarkten, een McDonalds, overige commerciële ruimtes, et cetera. Het is een lang traject om het totaalplaatje rond te krijgen en alle betrokken partijen min of meer tevreden te houden. Maar uiteindelijk is ons dat toch gelukt. Een resultaat om meer dan trots op te mogen zijn.”

Balans

Er waren ook momenten dat alles op niets dreigde uit te draaien. “Het hele proces heeft iedereen min of meer in de regionale pers kunnen volgen. Er zijn meerdere momenten geweest dat het echt spannend was, en waarin partijen zijn afgehaakt en nieuwe zijn aangesloten.” Van Wijnen heeft de ontwikkeling uiteindelijk overgenomen en zag mogelijkheden als alle partijen wat extra’s zouden willen doen. Alle partijen hebben dat gedaan, de gemeentelijke subsidie van € 4,5 miljoen is toen door de gemeenteraad in juli 2021 omgezet in een lening van € 14 miljoen. Daarmee was het financieel rond. Daarna was het nog best veel werk om de afspraken te vertalen in juridisch stevige contracten. Het  ondertekenen is op 10 mei 2022 gedaan

Mijlpaal

En zo beleefde SC Cambuur op 7 juli 2022 een mijlpaal in de geschiedenis van de club. De eerste paal voor het nieuwe stadion werd geslagen. Sponsoren, medewerkers en spelers waren afgekomen op het evenement in Leeuwarden-West, waar Cambuur bij de start van het seizoen 2023/24 gaat voetballen. Het was vooral een symbolisch moment voor de Leeuwarders. Het was de eerste van in totaal 1.500 palen. Die worden de basis van het nieuwe stadion, waar te zijner tijd 15.000 mensen in kunnen zitten. De start van de bouw markeerde ook het einde van een periode van veel tegenslag op weg naar die nieuwe thuishaven.

De wijk

Uitzonderlijk was zeker ook dat het uiteindelijke bestemmingsplan kon worden vastgesteld zonder dat daar juridische procedures aan te pas zijn gekomen. “Als er wel bezwaren zouden zijn geweest, kun je zo 1,5 jaar verder zijn en dan mag je je afvragen of de business case nog steeds hetzelfde zou zijn. Door intensief vooroverleg met de wijk en betrokken organisaties als de fietsersbond en dergelijke hebben we die procedures weten te voorkomen. Het betekent dat we anderhalf jaar lang driewekelijks met een clubje van 20 tot 25 wijkbewoners en anderen hebben overlegd en vergaderd om alles uit te leggen en inzicht te geven, maar zeker ook om zaken aan te passen. Wat er na al dat overleg wordt uitgevoerd, is dan ook zeker beter dan het oorspronkelijke plan. Het is nu gewoon allemaal goed geregeld tot ieders – nou ja, bijna ieders – tevredenheid.”

De stad

Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen om een nieuw voetbalstadion voor SC Cambuur. “Het gehele WTC-gebied krijgt zo een forse kapitaalinjectie waardoor Leeuwarden er een gebied met allure bij krijgt. Kijk maar eens hoe het er nu al uitziet in vergelijking met een paar jaar terug. Tegelijkertijd wordt er op de plaats van het oude Cambuurstadion al hard nagedacht op wat daar moet komen – Nieuw Oud Oost – hetgeen die wijk weer een zet vooruit geeft. Zelfs de ontwikkeling van Spoordok heeft een link met deze investering in het WTC. We kunnen tevreden zijn; het is ons gelukt.”