Klimaatadaptatie

De gemeente Leeuwarden wil klimaatrobuust worden. Dat betekent dat we zorgen voor meer groen om de hitte te weren en dat we aan de slag gaan met een betere opvang van regenwater om wateroverlast te voorkomen. Er zijn al talloze initiatieven en plannen bedacht. Om overzicht te houden, is er het kernteam Klimaatadaptatie (foto), onderdeel van het programma Volhoudbaar.

“Het kernteam bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines”, legt projectleider Diderick Niehof uit. “We hebben bijvoorbeeld collega’s die zich bezig houden met wateroverlast, met civiele techniek en met communicatie. We komen regelmatig bij elkaar. Dan informeren we elkaar over waar we mee bezig zijn en waar we nog hulp nodig hebben. ”

Klimaat is iets wat iedereen raakt. “We hebben dan ook iedereen nodig. Als gemeente kunnen we het niet alleen. We hebben onze inwoners nodig bij het vergroenen van de gemeente bijvoorbeeld. Want maar een deel van het gebied is eigendom van de gemeente. De rest is particulier eigendom of van een bedrijf. Daar kunnen wij niet zomaar iets aan veranderen.”

Groene binnenstad

Om draagvlak te creëren, helpt het als mensen kunnen zien hoe dat vergroenen er dan uit ziet. “Daarom hebben we in de hal van het gemeentehuis een expositie ingericht over het vergroenen van de binnenstad. Je ziet daar hoe het zou kunnen worden. Niet dat alle plannen al vast staan, maar we laten zo de mogelijkheden zien. Dat helpt ons ook in de klimaatgesprekken die we voeren met inwoners van de gemeente.”

Het klimaat verandert, daar kan niemand meer omheen. “En natuurlijk doen wij als gemeente wat we kunnen om de gevolgen op te vangen. Maar de inwoners moeten ook zelf aan de slag. Daar wordt wisselend op gereageerd. De meeste mensen willen wel, maar om een initiatief in praktijk te brengen valt niet altijd mee. Maar het kan wel. Dat zie je bijvoorbeeld in Grou waar een groepje inwoners enthousiast aan de slag is met het vergroenen van de buurt. Dat proberen wij vanuit de gemeente zoveel mogelijk te stimuleren.”

Bomen op het industrieterrein

Niet alleen inwoners, ook de bedrijven binnen de gemeente worden betrokken bij de klimaatmaatregelen. “Op de industrieterreinen de Hemrik en de Zwette gaan we veel meer bomen planten om de hitte tegen te houden. Daar gaat een deel van de bomen van Bosk naar toe. Bij die plannen zijn de ondernemers ook betrokken. Zij kunnen een of meer bomen adopteren en op hun eigen terrein planten.”

Wie meer wil weten over de klimaatproblematiek kan bijvoorbeeld terecht bij het Klimaatplein in de Intratuin in Leeuwarden. Daar zijn voorbeeldtuintjes ingericht. En vind je informatie over wat je zelf kunt doen. “Een regenton plaatsen bijvoorbeeld om water op te slaan. Groen in plaats van tegels. Een groen dak. Er zijn mogelijkheden genoeg.” Ook de website Groen leeft in Leeuwarden biedt veel informatie en tips. Ook vind je daar informatie over de verschillende subsidies die we als gemeente aanbieden op gebied van groen en water. Zo wordt het nog aantrekkelijker je tuin te vergroenen.