Aan de slag met Aardwarmte

Huizen en kantoren in de stad verwarmen met warm water uit een bron op 2,7 kilometer diepte. Met een aantal proefboringen zijn daar begin mei 2021 de eerste stappen voor gezet. Als het lukt, staat medewerkers van de gemeente Leeuwarden een flinke klus te wachten.

De kans dat Leeuwarden gebruik kan gaan maken van aardwarmte is groot, zo verwachten Bart van der Scheer en Joep Poot. Zij zijn allebei nauw bij het project betrokken. Bart als projectleider. Hij is de link tussen de betrokken externe partijen en de interne organisatie. Joep is vanuit zijn rol binnen het energietransitie traject eindverantwoordelijk voor het project Aardwarmte.

Groot project
“De kans dat uit de proefboringen blijkt dat de bron geschikt is om te gebruiken, is 90 tot 95%”, legt Bart uit. “Dat betekent dat we binnenkort echt aan de slag kunnen. Het is een groot project waar veel collega’s al mee te maken hebben of nog gaan krijgen. Denk aan mensen bij bijvoorbeeld Vergunningen, Wijkzaken, Buitendienst en Ruimtelijke Ordening.”

De vergunningen voor het boren zelf worden afgegeven door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “Het valt namelijk onder de Mijnbouwwet. Wij geven advies. Maar de andere vergunningen moeten we als gemeente zelf verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van het bouwterrein, het leggen van warmteleidingen en dat soort zaken.”

Elf kilometer leidingen
Als we als gemeente overgaan op aardwarmte, betekent dat ook dat er een enorm leidingnetwerk moet worden aangelegd. “Maar liefst elf kilometer lang. En dat is dan alleen de eerste fase. Een groot deel van de stad krijgt met werkzaamheden te maken. De aannemers staan al in de startblokken. We willen dit netwerk binnen een jaar klaar hebben.”

De aanleg van het nieuwe netwerk is natuurlijk niet het enige project binnen de gemeente. Bart: “We proberen dan ook om werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren. Dit om te voorkomen dat je een straat of wijk telkens weer moet openbreken. Dat doen we al met het Wij Werken Aan programma en daar sluiten we ook nu op aan. Ook projecten als de nieuwe inrichting van het Cambuurterrein betrekken we alvast bij project Aardwarmte.”

Aardwarmte is een grote kans voor de gemeente Leeuwarden, weet Joep.

“Het is een goede manier om grootschalig een andere, duurzame manier van verwarmen te realiseren.

We beginnen met een paar grote partijen die zich hebben aangemeld. Denk bijvoorbeeld aan het MCL en de Achmea Toren. Daarna kunnen we ongeveer 7000 huizen aansluiten op het warmtenet.”

De bron die nu wordt aangeboord, gaat ongeveer 20 tot 30 jaar mee. “Dat betekent niet dat we de bron nooit meer kunnen gebruiken. Het afgekoelde water wordt namelijk teruggepompt in de aarde en warmt daarna weer op. Maar dat duurt even. We weten uit bodemonderzoek dat we vlakbij ruimte hebben om nog een bron aan te boren. Dat doen we in een tweede fase. En ook op andere plekken in de buurt kunnen we eventueel boren.”

Niet overal in de stad is het nodig om nieuwe netwerken aan te leggen. “In Techum bijvoorbeeld ligt al een soort warmtenet. Dat wordt nu nog met gas verwarmd, maar dat kunnen we op termijn op aardwarmte aansluiten. Dat is een kwestie van tijd.”

Meer weten?
Meer weten over het project of over hoe aardwarmte precies werkt? Kijk dan op de website warmtevanleeuwarden.nl.