Centrumgemeente met durf, ambities en visie

Leeuwarden is een bruisende centrumgemeente die met durf, ambities en visie verder bouwt op de snelle ontwikkeling van de afgelopen jaren. Met ruim 127.000 inwoners is de gemeente Leeuwarden de grootste gemeente en het bestuurlijke, economische en culturele zwaartepunt van Fryslân. De gemeente strekt zich uit van vlak achter de Waddendijk ten noorden van Stiens, via de monumentale Leeuwarder binnenstad en het watersportgebied rond Grou, tot het Nationaal Park de Alde Feanen. 

Huiskamer, economisch en cultureel zenuwcentrum

Leeuwarden is de hoofdstad en de ‘huiskamer’ van de provincie met bijna 93.000 inwoners. De stad is het zenuwcentrum van de Friese kenniseconomie en cultuur. 

In de stad zijn vele bedrijven, twee hogescholen, verschillende onderzoeksinstituten en een beginnende faculteit met universitair onderwijs gevestigd. Leeuwarden wil zich als recreatief en economisch hart van de provincie versterken. De ontwikkeling van het WTC-gebied draagt daaraan bij. 

Leeuwarden mocht zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa noemen. Heel belangrijk bij het toekennen van deze buitengewoon eervolle titel was het benoemen en uitdragen van het typisch Friese begrip ‘mienskip’: gemeenschap.