Sas Terpstra werkt sinds medio 2021 als sectormanager ROI/Wijkzaken bij de gemeente Leeuwarden. Hij is verantwoordelijk voor het verder vormgeven van de organisatieontwikkeling. En ook werkinhoudelijk is er het nodige te doen in de openbare ruimte. Hij wisselt het thuiswerken en afspraken op kantoor graag af. Tussen zijn afspraken door verkent hij op de dienstfiets de gemeente. “Ik wil de omgeving zien om er een gevoel bij te krijgen.”

Biologie en Bestuurskunde
De sectormanager groeit op in Berlikum. Van daaruit fietst hij iedere dag naar het Christelijk Gymnasium in Leeuwarden. Hij blikt terug op een mooie tijd waarin hij keihard studeert en veel sporten beoefent. Met zijn diploma op zak verlaat hij de provincie om zijn studie elders te volgen en carrière te maken. Biologie en later ook Bestuurskunde vormen de basis. Bij diverse overheden en adviesbureaus brengt hij zijn kennis over water, ecologie, landschap en later ook organisatieontwikkeling en openbaar bestuur in de praktijk. Het ene moment als adviseur, het andere moment bepaalt hij als manager de koers.

Operationeel èn strategisch
“De interactie op bestuurlijk niveau en het mee sturing geven aan een organisatie vind ik interessant”, begint Sas. “Dat miste ik in de periode in mijn werk als adviseur waar je meer vanaf de zijlijn betrokken bent. Als sectormanager die zich primair richt op de buitenruimte kan ik operationele vraagstukken met strategische vraagstukken verbinden. Dat vind ik prettig. Bovendien werkt er een groot team aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte; samen maak je de leefomgeving. Dat doet er toe en dus moet je je voortdurend bewust zijn waarom je dingen doet en hoe.”

Gelijkwaardigheid
“Tot voor kort was er nog sprake van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting enerzijds en de sector Wijkzaken anderzijds. Beide kunnen niet zonder elkaar: wat je in de buitenruimte vormgeeft, moet je vervolgens ook onderhouden”, aldus Sas. “Ik ga samen met collega’s op zoek naar raakvlakken tussen de teams. In mijn ambities zijn efficiëntie of effectiviteit niet leidend, maar een gevolg van professionaliteit en betrokkenheid. Ik geloof er in dat het onderkennen van onderlinge afhankelijkheden de basis is voor samenwerking. Intern in de gemeentelijke organisatie en met anderen. Het vormgeven van de buitenruimte doe je nooit alleen. Gelijkwaardigheid en elkaars kwaliteiten kennen vind ik dan ook belangrijk. En ik denk echt dat het hebben of ontwikkelen van visie daarbij helpt; welke doelen willen we bereiken? Een afgeleide is vervolgens hoe je de organisatie daarop inricht.”

Gemeengoed
Met de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingsvisie en een uitvoeringsgericht programma Volhoudbaar ligt er een stevige basis om ook nieuwe ontwikkelingen een plek te geven. Sas: “Als ecoloog ben ik gewend om te kijken hoe een ecosysteem of een landschap werkt. Als je die principes snapt, kun je afleiden welke inrichting en functies passen op een bepaalde plek. Willen we waterwegen beter benutten en meer groen realiseren in de wijken, dan kijk ik graag naar het grote plaatje. In coronatijd zien we het belang van de buitenruimte als plek waar mensen hun ontspanning zoeken. En zien we ook dat dit een actieve rol van de gemeente vraagt; kunnen we aan de hedendaagse wensen blijven voldoen? Ik hoop de komende tijd samen met de teams mooie stappen te maken.”

Sas geeft aan dat hij als leidinggevende graag inspireert. En geeft toe dat hij ook best wel directief kan zijn als het hem niet snel genoeg gaat. “Wat we willen bereiken, moeten we voor ogen houden. Dat is veel werk, maar zeker iets dat we met z’n allen kunnen.”