Waar beleidsadviseurs zich vastbijten in een specifiek inhoudelijk onderwerp, kijken strategisch adviseurs met een integrale blik naar een opgave. Met een diploma Rechten en de nodige politieke ervaring in het Groninger studentenleven, keerde Remco Liefers terug naar Fryslân. “Ik begon bij de gemeente Leeuwarden als juridisch adviseur en combineerde dat met concrete projecten ter verbetering van de samenleving.”

“Als gevolg van de decentralisaties kreeg de gemeente met meer inhoudelijke uitdagingen te maken. Om ervoor te zorgen dat we toch, net als het college, met een brede blik naar onderwerpen kijken, zijn toen de strategisch adviseurs in het leven geroepen.” 

De juiste schaal
“Ik wilde perse voor de overheid gaan werken en heb ook bewust gekozen voor een wat grotere organisatie. De gemeente Leeuwarden heeft wel wat te betekenen voor haar eigen inwoners en de regio. Ondanks dat is de sfeer laagdrempelig en gelijkwaardig en leer je elkaar snel kennen. Het duurt nooit lang voordat je de juiste collega te pakken hebt en iedereen is ook altijd bereid om met je mee te denken en mee te werken.”

“Als je een publiek hart hebt, zit je bij de gemeente echt wel op je plek.”

Lekker concreet
“Bij een gemeente zie vrij snel resultaat van je werk. Dat is bij een provincie of het rijk wel anders. Je zit dichter op de inwoners. De raadsleden zijn inwoners en kunnen over elke straathoek meepraten. Dat maakt het lekker concreet. Als je een publiek hart hebt, zit je bij de gemeente echt wel op je plek.”

Integraal clubje samenstellen
“Ik werk meestal projectmatig. Vooral bij opgaven die niet meteen te linken zijn aan een van de sectoren, word je al vrij snel aangekeken om een integraal clubje samen te stellen. En daarmee aan de slag te gaan. Ik ben nu bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.”

Eigenschappen van een strategisch adviseur
“Het is belangrijk dat je de vraag achter de vraag boven tafel weet te krijgen. Ook moet je in staat zijn een beetje vooruit te kijken. En je zult ook wel over een fluwelen pen moeten beschikken. Sommige keuzes die niet passen in de patronen waar je binnen opereert, vragen om een zorgvuldige onderbouwing.”

Blij met mooi collegeprogramma
“Ik ben altijd wel blij als er een mooi collegeprogramma ligt. Na de eerste herindeling 2014, mocht ik heel dicht bij dat proces aanschuiven. Daar werd bestuurlijk die ruimte gegeven aan ambtenaren om dat te doen. Dat vond ik erg leuk en ik was ook blij met het resultaat.”