Marcel is sinds 1 februari 2021 projectleider armoede. Een belangrijke reden om voor Leeuwarden te kiezen was omdat hij mooie herinneringen bewaarde aan een eerdere werkperiode bij onze gemeente. “Ik werk al lang als organisatieadviseur en heb hier zo’n twintig jaar geleden heel fijn samengewerkt met mensen die ik toen heel hoog had zitten. Een aantal van hen bleek hier nog steeds te werken. Dat vond ik heel tof. Dus toen ik de vacature voorbij zag komen, was voor mij de kogel snel door de kerk.”

Zijn belangrijkste taak voor de komende tijd is samenhang aan te brengen in het armoedebeleid in de gemeente. Op zich is er niet veel mis met het huidige beleid, vindt hij. “Leeuwarden loopt aardig voorop. Maar armoede is natuurlijk een heel taai en complex probleem. Dat los je niet zomaar op.”

Generatie
Marcel is op pad gestuurd met een belangrijke klus: probeer vooral te voorkomen dat armoede van de ene op de andere generatie overslaat. In veel steden, vooral aan de rand van Nederland, komt het te vaak voor dat een kind met arme ouders zelf nooit de kans krijgt om zelf een goed inkomen op te bouwen. “We richten ons dus op de kinderen”, vertelt Marcel. “En als dat het belangrijkste is, komen de ouders en volwassenen ook vanzelf in beeld.”

In plaats van ‘pleisters plakken’ is het de bedoeling dat vooral de oorzaak van de armoede wordt bestreden. Eén van de belangrijkste oorzaken zijn natuurlijk schuldproblemen. “Schulden worden nogal eens gezien als een probleem van degene die schulden maakt: eigen schuld. Maar er zit veel meer aan vast. We hebben de maatschappij met elkaar wel heel complex gemaakt, waardoor je makkelijk in de armoede en schulden komt. Dat speelt ook mee. En het heeft vaak ook met de gezondheid, taal- en digivaardigheden of met de woonsituatie van mensen te maken.”

De uitdaging is  om armoede al in een vroeg stadium aan te pakken: bijvoorbeeld wanneer iemand bijstand aanvraagt. “Dan is de kans op schulden al behoorlijk groot en kun je al hulp aanbieden.”

Vertrouwen
Dan is het wel zaak het vertrouwen van diegene te winnen die in armoede leeft. “Je hoeft maar aan de toeslagenaffaire te denken om te beseffen dat dat niet vanzelfsprekend is. Maar juist als de overheid snel inzicht en overzicht krijgt over de schulden die er zijn, kun je meters maken”, zegt Marcel. “En juist daarom is het heel belangrijk hoe je met je bewoners omgaat.”