“Ik heb wel tweeduizend keer de Dom beklommen.” Christiaan Wallet, sinds 1 februari 2021 sectormanager Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering, steekt de liefde voor zijn thuisstad Utrecht niet onder stoelen of banken. Die trots op de eigen identiteit heeft hij alvast met de meeste Friezen gemeen.

En toch koos Christiaan er meer dan enthousiast voor om niet onder de Dom, maar onder de Oldehove te komen wonen. ‘’We wilden zo graag naar Friesland. In september 2019 hebben we ons hebben en houden in Den Haag, waar we woonden, in een container gestopt en naar Leeuwarden gebracht.’’ En tegelijk liet hij er een goede baan als projectleider klimaatadaptatie bij het ministerie van Infrastructuur en Water voor varen.

Verliefd
Wat heeft Leeuwarden een ambitieuze rijksambtenaar te bieden wat Den Haag niet heeft? Nou, in de eerste plaats de schaalgrootte, zegt Christiaan: “Ik ben verliefd op Friesland, waar mijn vrouw vandaan komt. Maar ik ben ook een stedelijk jongetje: ik wil dat mijn drie dochters in een stad opgroeien, met opleidingen, plekken om uit te gaan en bijbaantjes genoeg. Nergens in Nederland is de combinatie van binnen en buiten de stad zo perfect als hier.’’

Hij lacht: “We wonen in Camminghaburen. Hier heb ik dan wat uit te leggen, maar voor een Westerling is het een droom. In tien minuten ben je in de binnenstad, maar tijdens de hittegolf konden mijn dochters elke dag naar de Groene Ster.”

Gemeente
Daar komt bij dat Christiaan na jaren voor de Rijksoverheid al langer droomde van een baan bij een gemeente: “Dat is de overheid die er voor de burger is. Het gaat al zo vaak mis in de relatie tussen de burger en de overheid. Zie maar de toeslagenaffaire of de stikstofproblemen. Het mooie is dat hier in Leeuwarden heel veel ambtenaren ook echt in de gemeente wonen. Kom daar in de Randstad maar eens mee aan.”

Toch is Leeuwarden niet de eerste gemeente waar Christiaan werkt. In 2019 trad hij aan in Smallingerland. Politiek gezien een turbulente gemeente: “Maar ik werkte met een heel leuke groep mensen. Toen ik deze vacature in Leeuwarden zag, dacht ik: ik werk nog maar veertien maanden in Drachten. Dat kan ik niet maken. Maar ik dacht ook: ik bén deze baan. Dat bleek ook bij de sollicitatie. De energie sloeg meteen over.”

De energie en het enthousiasme spatten er tijdens het gesprek trouwens ook af bij Christiaan.

“Vanaf dag één was het een warm bad voor me. Ik voel me erg welkom en het niveau van werken ligt hier écht heel hoog. Als het moeilijk wordt, kan ik op mijn collega’s vertrouwen.”

Atelier LWD
Toch vindt hij dat de blik wel ietsje ruimer kan, de ambitie net wat hoger. Daarom wil Christiaan graag plannen maken die richting kunnen geven aan waar Leeuwarden heen wil. “Ik zie dat het hier goed gaat, maar waarom? Er is niet echt een masterplan. Ik heb zelf behoefte aan het gesprek over onze ontwikkeling en heb daarom het initiatief genomen tot Atelier LWD. Dan kunnen we het hebben over: wat gebeurt er, hoe kunnen we het bedenken en hoe geven we er richting aan?

Misschien logisch dat je in Friesland vooral naar elkaar kijkt, vindt Christiaan. Maar je moet ook kijken naar landelijke of internationale ontwikkelingen: “Ik heb met Dordrecht al banden gelegd. Die zijn op het gebied van klimaatadaptatie heel ver. Ook van Eindhoven, met zijn Brainport, kun je leren. Je kunt de lat hier nog echt hoger leggen, zonder dat je de schaal van deze gemeente geweld aandoet.”