Bevestiging sollicitatie

Wij hebben je gegevens voor de sollicatie naar de functie Waterambassadeur Friese gemeenten ontvangen en nemen deze in behandeling. Wij houden je op de hoogte van verdere stappen in het sollicitatieproces. Je ontvangt deze bevestiging nogmaals via de mail.

De gemeente Leeuwarden is namens de gezamenlijke Friese gemeenten op zoek naar een waterambassadeur voor 24 uur per week. De waterambassadeurs hebben een belangrijke rol bij de interactie en de samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau tussen (primair) de Friese gemeenten en (secundair) de overige waterpartners (Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Vitens) en de andere stakeholders. Hiermee draagt de waterambassadeur bij aan de Friese water- en klimaatadaptatie opgave in de volle breedte (watersysteem, waterketen, klimaatadaptatie en samenwerking). Het werk wordt verdeeld over 2 ambassadeurs die samen een volledige week werken.

Je werkt op strategisch/tactisch niveau en bent een kennismakelaar en verbinder.
Je belangrijkste taken zijn:
 • de bestuurlijke en inhoudelijke advisering van de gemeentelijke bestuurders in het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (PBOW), je bereidt deze overleggen ambtelijk voor en deelt de acties en besluiten ambtelijk en bestuurlijk.
 • Het bouwen en onderhouden van het netwerk met andere overheden en externe partners
 • secretaris van het gemeentelijk ambtelijk water overleg en het breed ambtelijk overleg
 • zitting nemen in de ambtelijke Regiegroep Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat. (FBWK), Deze Regiegroep rapporteert over de procesmatige voortgang van het FBWK aan het PBOW
 • deelnemen aan de ambtelijke netwerken Water en Klimaatadaptatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • advisering van de bestuurders die zitting hebben in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Noord (RBO-Noord) en hebt zitting in ambtelijk vooroverleg daarvan.
 • Indien gewenst procesregisseur in inhoudelijke dossiers
 • Vertegenwoordiger namens de gemeenten in verschillende in- en externe werkgroepen.
 • Halen en brengen van kennis en informatie op het gebied van (landelijke) ontwikkelingen, deelt deze en adviseert hierover zowel ambtelijk als bestuurlijk.
De verdeling van de werkzaamheden tussen de twee Waterambassadeur vindt in goed overleg met elkaar plaats, waarbij gekeken wordt naar elkaars kwaliteiten en het werkaanbod.
 

Wie ben jij

 • Je bent gedreven en hebt een hoge betrokkenheid bij de brede wateropgave.
 • Je kunt goed samenwerken en weet de mensen om je heen te enthousiasmeren en te verbinden.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en beschikt over de nodige overtuigingskracht.
 • Je bent daadkrachtig, pakt door en gaat conflicten niet uit de weg.
 • Je kunt omgaan met tegenstrijdige belangen en bent oplossingsgericht.
 • Je legt eenvoudig contact en onderhoudt netwerken en verbindingen.
 • Je hebt een brede kijk en kan verschillende maatschappelijk opgaven met elkaar verbinden

Van de waterambassadeur vragen we:
 • Je hebt minimaal een HBO – werk en denkniveau.
 • Je hebt kennis van de actuele water thema’s en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie. Kennis van Ruimtelijk Ordening is een pré.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke processen bij de overheid en beschikt over de bestuurlijke sensitiviteit om de juiste zaken op het juiste wijze en moment bij de bestuurders onder de aandacht te brengen.
 • Je hebt ervaring met procesmanagement.
 • Kennis van Fryslân en de Friese taal is een pré

Waar ga je werken

De gemeente Leeuwarden is contractgemeente namens de Friese Gemeenten. Je werkt dus voor alle 18 gemeenten van Fryslân.
Bij de gemeente Leeuwarden wordt je geplaatst in het team Advies & Ontwikkeling van de sector Duurzame Omgevingskwaliteit, binnen de dienst Fysiek Domein.  In het team wordt het beleid ontwikkeld, voorbereid en uitgevoerd voor de thema’s Afvalreductie, Ecologie, Water, Geluid, Bodem, Erfgoed & Cultuurhistorie en Energietransitie & Duurzaamheid. Vanuit dit team als basis, werk je aan je opdracht samen met de andere waterambassadeur.  
 

Wat bieden wij

Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5372,- (functieschaal 11, salarisschaal 1-4-2022, Cao Gemeenten) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het genoemde maandsalaris is exclusief het Individueel Keuzebudget (IKB), dit wordt berekend op basis van 17,05% van het bruto jaarsalaris.
Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op verlenging van het contract voor onbepaalde tijd. Eventuele urenuitbreiding is bespreekbaar.

Naast een goed salaris biedt de gemeente Leeuwarden meer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan flexibele werktijden, een laptop, mobiele telefoon, gunstig pensioenfonds, kortingen op diverse verzekeringen en korting op jouw fitnessabonnement. Daarnaast investeren we in jouw persoonlijke ontwikkeling d.m.v. diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. Je ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld en je krijgt ruimte en vertrouwen om deze vorm te geven.
 

Contact

De sluitingsdatum voor deze vacature is maandag 22 augustus 2022.

De sollicitatie gesprekken vinden plaats op donderdag 1 september 2022.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Katja Horeman, Teamleider, via 058-7512107 en/of katja.horeman@leeuwarden.nl.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan mag je contact opnemen met Steven Jaasma, Adviseur Werving & Selectie, via 06 501 932 85 en/of steven.jaasma@leeuwarden.nl.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne medewerkers van gemeente Leeuwarden een voorrangspositie.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.
 

Toekomstige
collega's