Bevestiging sollicitatie

Wij hebben je gegevens voor de sollicatie naar de functie Lid Adviesgroep Cultuur ontvangen en nemen deze in behandeling. Wij houden je op de hoogte van verdere stappen in het sollicitatieproces. Je ontvangt deze bevestiging nogmaals via de mail.

Over de vacature
Cultuur draagt bij aan een bruisende binnenstad, wijken en dorpen.  Het inspireert en verbindt mensen. Dat hebben we in Leeuwarden gezien toen we ons Cultureel Hoofdstad 2018 mochten noemen. Al jaren kent het cultuurprogramma in Leeuwarden een hoge kwaliteit. De gemeente geeft jaarlijks subsidies aan bijzondere culturele projecten, die bijdragen aan een vernieuwend en divers cultuuraanbod voor iedereen. De onafhankelijke Adviesgroep Cultuur adviseert over deze subsidieverlening. Voor deze Adviesgroep zoeken wij meerdere leden.

Wat ga je doen
De Adviesgroep adviseert het college van burgemeester en wethouders over subsidieverzoeken voor incidentele projecten in alle kunstdisciplines. De groep bestaat uit vijf externe deskundigen die de beoogde kennis van de verschillende deelterreinen in huis hebben.

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Beoordelen aanvragen subsidieregelingen cultuur:
  • Kleine producties
  • Talentontwikkeling
  • Beeldende Kunst & Vormgeving
 • Deelnemen aan vergaderingen waarin de subsidieaanvragen behandeld worden.
 • Advies uitbrengen over mogelijke incidentele vragen van het college van B&W, die betrekking hebben op het cultuurbeleid.

Wie ben jij

Jij brengt mee:
 • Aantoonbare kennis van het culturele veld in Leeuwarden.
 • Aantoonbare affiniteit met cultuur.
 • Specifieke kennis op een of meerdere van de deelterreinen cultuur:
  • Podiumkunsten
  • Muziek
  • Theater
  • Beeldende kunst & vormgeving
  • Literatuur
 • Een onafhankelijke positie in het Leeuwarder culturele veld; niet verbonden zijn aan een van de Leeuwarder culturele instellingen, hetzij als werknemer, bestuurslid of vrijwilliger.
 • Digitale vaardigheden, ook met het oog op situaties waarin niet fysiek vergaderd kan worden.

Waar ga je werken

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Daarnaast heeft Leeuwarden een prachtig historisch centrum, verrassende winkels en horeca, een goed cultureel aanbod en de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers.
In 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. 

Wat bieden wij

De commissie vergadert 4 – 6 maal per jaar. Commissieleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal één periode. De vergoeding voor bezochte vergaderingen en de voorbereiding daarvan bedraagt € 141,27 (richtlijn 2022). Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer, tweede klas.

Contact

De sluitingsdatum voor deze vacature is 9 oktober 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op een nader te bepalen moment.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Sietze Bandringa, Senior Beleidsmedewerker Cultuur, telefoonnummer 058 233 8879

Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Jan Jaap Akse van het team Werving en Selectie, telefoonnummer 06 5255 3085.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.

Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Leeuwarden is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 

Toekomstige
collega's