Bevestiging sollicitatie

Wij hebben je gegevens voor de sollicatie naar de functie Adviseur Audit en Control ontvangen en nemen deze in behandeling. Wij houden je op de hoogte van verdere stappen in het sollicitatieproces. Je ontvangt deze bevestiging nogmaals via de mail.

Gemeente Leeuwarden zoekt ter versterking van haar interne auditfunctie (IAF) een robuuste accountant en stevige adviseur die affiniteit en ervaring heeft met gemeentelijke bedrijfsvoering.

Over de vacature
In deze structureel in te vullen functie draag je bij aan de verbetering van (de effectiviteit van) het instrumentarium en de processen binnen de organisatie rondom risicobeheersing, interne beheersing, interne en externe verantwoording en informatievoorziening. Dit doe je onder meer door het uitvoeren van diverse controles/audits (o.a. in samenwerking met de intern accountant, de IT-auditor en de externe accountant) en het adviseren en meedenken over complexe beleids- en strategische vraagstukken op gemeentebreed en domeinniveau.

Wat ga je doen?
Als adviseur audit en control ben je onderdeel van de Interne Auditfunctie (voorheen VIC-team), waarin alle collega’s die bezig zijn met de uitvoering van het gemeentebrede auditplan zijn ondergebracht. De IAF bestaat uit 2 adviseurs audit en control (waarvan 1 deze vacature betreft), 1 IT-auditor, 2 ondersteunende adviseurs en een intern accountant die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de IAF.


Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van het deel van het gemeentebrede auditplan dat betrekking heeft op jouw onderdelen, en voor een belangrijk deel ook voor de uitvoering daarvan, met ondersteuning vanuit het auditteam en/of de organisatie. Hierbij werk je nauw samen met onze externe accountant. Je rol is veelal coördinerend en reviewend, maar daarnaast soms ook uitvoerend, met name waar het complexere zaken betreft. Gezien de huidige verdeling van aandachtsgebieden binnen het team zul je je in eerste instantie vooral bezig houden met processen en onderwerpen binnen het Sociaal domein en het Shared servicecentrum. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om -roulerend of op basis van interesse- ook andere onderwerpen op te pakken.

Verder ondersteun je vanuit je adviesrol op een deskundige, onafhankelijke en objectieve manier de controllers, P&C- en financiële functie en het management bij complexe strategische en beleidsvraagstukken op gemeentebreed en domeinniveau t.a.v. uiteenlopende beleidsterreinen en vakgebieden (accounting, auditing, bedrijfseconomie, governance, kwaliteit, financiële verslaglegging, risicomanagement, financiering, compliance, projectmanagement, fiscaliteiten, etc.).
Een ander belangrijk deel van het takenpakket betreft het mede invulling geven aan het verbeteren van de bedrijfsvoering, onder meer door het meehelpen in de veranderopgaven die voortvloeien uit de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en het In Control Statement.

Wie ben jij

Je bent een professional die zichzelf voortdurend uitdaagt, open staat voor ideeën van anderen en graag elke dag iets nieuws leert. Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en tijdsdruk, hebt een rechte rug waar het gaat om integriteit, kunt goed samenwerken en bent flexibel in menselijke relaties.

Om deze functie goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je een aantal kwaliteiten meebrengt. Je hebt een WO werk- en denkniveau op basis van een relevante vooropleiding (bv. bedrijfseconomie of accountancy).

Je hebt ruime ervaring (indicatie: meer dan 5 jaar) in accountantscontrole en adviseren in een (politiek) bestuurlijke omgeving. Ervaring in de publieke sector en bij gemeenten is een pre. Daarnaast doe je een postdoctorale- en praktijkopleiding Accountancy of heb je deze inmiddels afgerond. Als je bent ingeschreven als Registeraccountant (RA) bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is dat een duidelijke pre.

Waar ga je werken

Gemeente Leeuwarden is ambitieus als het gaat om de verbetering van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat veel verlangd wordt van de interne auditfunctie, onder meer waar het gaat om het professioneel uitvoeren van controles, het op peil houden en uitbreiden van onze eigen kennis en kunde, en het adviseren van management, controllers en directie over het te doorlopen groeipad. Als onderdeel van de IAF kom je dus terecht in een omgeving waarin veel van je wordt gevraagd, zowel als accountant als adviseur, en waarin tegelijkertijd de kans wordt geboden om mee te groeien met de organisatie en het team.

De Interne Auditfunctie is zoals vermeld centraal gepositioneerd bij de concernstaf. Je direct leidinggevende is de concerncontroller en functioneel vindt aansturing plaatst door de Intern accountant.
 
Toelichting: op het gebied van bedrijfsvoering heeft de gemeente hoge ambities. De organisatie is bezig met de invoering van het ‘three-lines-of-defence-model’ en het op korte termijn invoeren van een ‘In Control Statement’ . De interne auditfunctie (IAF) van de gemeente is als derde verdedigingslinie gepositioneerd bij de Concernstaf. We willen de IAF verder professionaliseren, zodat ook de accountant volop kan steunen op ons werk. Verder willen we onze werkzaamheden uitbreiden van voornamelijk rechtmatigheids- en procescontroles, naar steeds meer ook financial audits. Naast het controlewerk is advieswerk een belangrijk onderdeel, denk aan het adviseren over en bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en het begeleiden van het traject naar de rechtmatigheidsverklaring en het In Control Statement. Verder werkt de IAF in toenemende mate samen met de controlfunctie van de gemeente, bestaand uit twee business controllers en de concerncontroller, die direct gekoppeld zijn aan de directie, en verantwoordelijk zijn voor o.a. risicomanagement en strategisch advies.

Wat bieden wij

  • Een flexibele werkweek van 32 - 36 uur met een uitstekende thuiswerkregeling binnen een maatschappelijk relevante organisatie.
  • Een salaris in schaal 12, maximaal € 6.103,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Afhankelijk van je opleiding en ervaring hanteren we een aanloopschaal (schaal 11A).
  • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% bruto per maand. Het IKB is te gebruiken voor vakantiegeld en bijvoorbeeld om jezelf een 13e maand uit te keren.
  • We investeren graag in je persoonlijk ontwikkeling door het bieden van diverse opleidingsmogelijkheden. Je ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld en je krijgt ruimte en vertrouwen om deze vorm te geven.
  • Beschikking over een mobiele telefoon en laptop, en daarnaast een budget voor het inrichten van een werkplek om comfortabel thuis te kunnen werken.

Contact

De sluitingsdatum voor deze vacature is zondag 29 mei 2022. Gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 3 juni 2022.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met: Sander Penninga via telefoonnummer 058 233 8946.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je contact opnemen met Jan Jaap Akse van de afdeling werving en selectie van de gemeente Leeuwarden, bereikbaar via 06-52553085 (ook via Whatsapp).

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.

Toekomstige
collega's