Binnenstad Leeuwarden

Sinds 1 september 2020 is Homme de Jong directeur Fysiek Domein bij de gemeente Leeuwarden. Daarvoor werkte hij er als sectormanager en controller. Dit jaar liggen er twee grote opgaves op hem te wachten.

‘’In 2021 zie ik twee grote ontwikkelingen op ons afkomen. De eerste is de nieuwe agenda voor de binnenstad.” Na alle grote ontwikkelingen van de afgelopen jaren – van het Nieuw Zaailand en de Culturele Hoofdstad tot corona – had de raad behoefte om in beeld te krijgen hoe de binnenstad zich de komende jaren gaan ontwikkelen.

Sociale hart
‘’Hartstikke mooi dat dat aandacht krijgt”, vindt Homme. ‘’Het gaat wel om het sociale hart van de wijde omgeving.” Het is cruciaal dat het historische centrum na corona zijn functie van magneet voor Friesland zo snel mogelijk terugkrijgt, vindt hij. ‘’De retail en de horeca hebben gigantische klappen gehad.”

‘The place to be’
Hoe de stad weer op kan veren is nu lastig te voorspellen: ‘’We moeten goed in overleg met winkeliers, vastgoedeigenaars en culturele instellingen. Het is echt niet alleen de gemeente. De binnenstad moet the place to be zijn.”

Samenknopen
In de agenda voor de binnenstad moeten belangrijke ontwikkelingen samengeknoopt worden, zoals de transformatie van het Spoordokgebied tot een aantrekkelijke stedelijke, maar ook groene woonwijk, of de toekomst van het Harmoniekwartier, met de schouwburg, Neushoorn en Pathé als pijlers. “Maar ook mobiliteit is een belangrijk thema. Voetgangers en fietsers krijgen vaker voorrang.”

Warmtenet
De tweede grote ontwikkeling is hopelijk het begin van het warmtenet. “In april wordt bij de Dairy Campus geboord. Hopelijk kan die geothermieput genoeg warmte opleveren om de helft van de stad te verduurzamen.”

Impact
Als het allemaal lukt, heeft dat een gigantische impact op de stad Leeuwarden, vertelt Homme:

“Dan gaan hele straten over de kop om huizen aan het warmtenet aan te sluiten. En dan moet je werk met werk maken: dus tegelijk de riolering aanpakken en herstraten. Dat betekent ook dat je met klimaatadaptatie aan de slag moet: er komt meer groen en meer bomen.”

Andere klussen
Ach, en daarnaast zijn er nog genoeg andere klussen op te pakken. De nieuwe wijk Middelsee bijvoorbeeld. De mediacampus bij de NDC. En natuurlijk het WTC-gebied, met het nieuwe Cambuurstadion. Want daar zijn nog wel wat hobbels te overwinnen, niet? “Ik hoop dat we daar snel meer zicht op hebben. Van Wijnen is als ontwikkelaar serieus naar de ontwikkeling aan het kijken. Het gaat uiteindelijk gewoon goed komen”, besluit Homme optimistisch.