AVG en privacy zijn een grijs gebied, er is nog veel onduidelijk. Dat geeft mij ruimte in mijn adviezen. ”Privacy is zelden beperkend, mits goed onderbouwd.” Haar diploma had ze officieel nog niet eens op zak toen ze voor de gemeente begon als privacy officer. Elles Boer weet (bijna) alles over de AVG. Ze adviseert collega’s en geeft vooral aan wat er (on)mogelijk is.

“Hoe kan de gemeente haar wettelijke taken op een zo min mogelijk ingrijpende manier uitvoeren? Dat is de vraag die ik me stel in mijn werk”.

Grijs gebied
Elles denkt mee bij processen en projecten en toetst overeenkomsten. “AVG en privacy zijn vaak een grijs gebied, er is nog veel onduidelijk. Dat geeft mij ruimte in mijn adviezen. Privacy is zelden beperkend, mits goed onderbouwd.”

Interessante vraagstukken
Haar werk bij de gemeente is heel breed. Van het Sociaal Domein tot Juridische en Veiligheidszaken, Elles werkt aan meerdere projecten tegelijk. Momenteel is ze bijvoorbeeld bezig mee te kijken naar de terugkeer van gedetineerden, in samenwerking met het Veiligheidshuis. Ze legt uit: “De wens is om mensen te laten terugkeren naar de maatschappij. Daarvoor wordt een systeem gemaakt met meldingen. Eerst moeten mensen begeleid worden in hun basisbehoeften: een dak boven hun hoofd, inkomen, eten. Maar hoe zet je zo’n systeem op en hoe zit het dan met de toestemming die cliënten moeten geven? Een heel interessant vraagstuk.”

Zelfstandig
Elles is binnen de gemeente de enige fulltime privacy jurist die zich met deze vraagstukken bezighoudt. Dat geeft haar veel zelfstandigheid. Ze werkt nu ruim 2 jaar bij de gemeente en wordt steeds beter en sneller gevonden door collega’s. “Ik word steeds eerder in een proces aangehaakt. Dat is erg prettig, want dan hoef ik niet alleen te corrigeren waar het eerder fout liep maar kan ik juist meedenken, adviseren en onderbouwen.”