Handhaven in tijden van corona. Hoe doe je dat? Hoe ga je om met mensen die de regels aan hun laars lappen? En hoe richt je je organisatie zo in dat de medewerkers voldoende afstand van elkaar kunnen houden en toch hun werk goed kunnen doen? Anne Schurer, senior coördinator bij het team Handhaving, weet er alles van.

Regulier werk op een laag pitje
Het team Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden telt 36 handhavers. Zij houden zich bezig met bijvoorbeeld geluidsoverlast, parkeerovertredingen en andere strafbare feiten in de openbare ruimte. “Het handhaven van de regels in verband met corona heeft bij ons op dit moment prioriteit”, vertelt Anne. “Daarom is een aantal reguliere werkzaamheden tijdelijk op een laag pitje gezet. En er is ook werk weggevallen. Denk bijvoorbeeld aan het toezicht houden bij evenementen. Die zijn vorig jaar bijna allemaal afgelast.”

Bodycam helpt escalatie voorkomen
Niet iedereen is blij met het werk van de opsporingsambtenaren. Ze krijgen dan ook steeds vaker te maken met agressie. Sinds kort is er een extra hulpmiddel beschikbaar: de bodycam. Die hebben een zogenaamde de-escalerende werking en dragen bij aan de veiligheid van de opsporingsambtenaren.

“Uit onderzoek weten we dat de bodycams het aantal fysieke of verbale incidenten met 50% kan verminderen. Dat spreekt ons natuurlijk erg aan.”


Eerst waarschuwen
Direct een bekeuring uitschrijven voor corona overtredingen, doen de handhavers bijna nooit. “We handhaven nu vooral bij excessen. Als iemand een bekeuring krijgt, hebben we meestal al eerder gewaarschuwd. Alleen als iemand het heel bont maakt, volgt er direct een proces verbaal.”

Werken in gescheiden groepen
De handhavers houden zich zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand, maar hebben op papier een uitzonderingspositie. “Afstand houden kan in ons werk nou eenmaal niet altijd. Als je iemand aanhoudt, dan kan dat niet op 1,5 meter. We hebben er intern wel voor gezorgd dat we zoveel mogelijk afstand creëren. Daarom werken we in vier verschillende groepen die strikt van elkaar gescheiden zijn. Daarmee proberen we te voorkomen dat we elkaar besmetten. Ook de pauze- en administratietijden zijn erop aangepast. Het is een hele puzzel om het draaiende te houden, maar het lukt.”